sk | cz

Aleš Lamr

1943 Košice

Maliar, grafik, sochár a keramikár študoval v ateliéri priestorového výtvarníctva u prof. J. A. Šálka ??na SUPŠ v Brne. V maliarskom diele uplatňuje nové technológie. Venuje sa kresbe a grafike, objektom, výtvarnému riešeniu architektonických priestorov, práci so sklom, porcelánom, keramikou, drevom a pracuje aj s inými netradičnými technikami. Je dizajnérom i tvorcom akčného umenia.