sk | cz

Jan Bauch

1898 Praha - 1995 Praha
Jan Bauch

Bol maliar, sochár, ilustrátor, pedagóg a grafik. Vyučil sa rezbárom v otcovej dielni na Starom Meste, v rokoch 1914 – 1916 študoval na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe u profesora E. Dieťaťa. Po prerušení štúdia vojenskou službou, pokračoval v ateliéri V. H. Brunnera. V rokoch 1921-1924 navštevoval grafickú špeciálku Maxa Švabinského na AVU. V rokoch 1923 – 1926 bol členom Umeleckej besedy, 1926 členom SVU Mánes. V roku 1937 vystavoval na čs. expozíciu v Galérii Charpentier v Paríži a získal Grand Prix. Spoločne s priateľom J. Laudom je autorom monumentálnej plastiky Prepadnutia Československa, určené pre Svetovú výstavu v New Yorku. V rokoch 1946 - 1958 bol docentom UMPRUM v Prahe. V roku 1962 sa po niekoľkonásobnom prerušení vrátil k sochárskej práci. V jeho diele nachádzame okrem kresieb a grafík príležitostne aj diela monumentálne (vitráže, gobelíny, spolupráca s architektúrou). Jeho diela sú v majetku NG Praha, MG Brno, GVU Ostrava, GVU Zlín.