sk | cz

Karel Zavadil

1946 Praha

Študoval Strednú odbornú výtvarnú školu v Prahe. Na AVU pokračoval ako pedagóg. V plagátovej tvorbe sa špecializoval na filmový plagát. Vo voľnej tvorbe sa venoval kresbe, textilnej tvorbe a maľbe. Zaoberal sa figurálnou tvorbou, portrétom a krajinomaľbou. Pre architektúru vytváral keramické steny.