sk | cz

František Foltýn

1891 Kráľovské Stachy - 1976 Brno

Český moderný maliar vyučený sa maliar porcelánu, navštevuje večernú školu umeleckých remesiel v Plzni. Štúdium nedokončil a bojoval v prvej svetovej vojne, po nej sa dostal na Slovensko, v tejto dobe sa v jeho diele objavovali rysy expresionizmu a kubizmu.