sk | cz

Jan Koblasa

1932 Tábor

Maliar je jednou z významných postáv európskej sochy 2. polovice 20. storočia. Jeho expresívne symbolické, avantgardne orientované dielo sa už rozvíja počas štúdia na pražskej AVU. Zaujala ho špecifická hudba, expresionizmus a existencionálna filozofia, snaží sa vyjadriť svoj životný pocit v sochárstve a obrazoch.