sk | cz

Ján Mudroch

1909 Senica - 1968 Bratislava

Študoval na súkromnej škole G. Mallého v Bratislave, Umelecko-priemyselnej škole a na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Bol učiteľom na Škole umeleckých remesiel v Bratislave, vyučoval na Oddelení kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave. V roku 1942 bol zbavený miesta docenta a vylúčený zo Spolku slovenských výtvarných umelcov pre nonkonformné politické názory. Na SVŠT opätovne vyučoval v období 1945-47. 1948-49 pôsobil na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Narodil sa 28. 3. 1909 v Senici-Sotinej, zomrel 4. 2. 1968 v Bratislave.