sk | cz

Bohdan Makarenko

Svoje štúdia ukončil na Národnej akadémii výtvarných umení a architektúry v roku 2014. S veľkým úspechom sa zúčastnil viacerých medzinárodných súťaží, napríklad v roku 2004 vyhral súťaž "Európa v škole", za čo bol ocenený Radou Európy. Aktívne sa zúčastňuje plenérov v rámci domoviny i zahraničia. Od roku 2015 je členom Národného zväzu výtvarných umelcov Ukrajiny. Makarenkove diela sa nachádzajú v súkromných zbierkach na Ukrajine i v zahraničí.