sk | cz

Jaroslav Klápšte

1923 Záhorí u Železného Brodu - 1999 Praha

Študoval na Vysokej škole umelecko-priemyselnej a neskôr sa stal členom SČUG Hollar. Celý život žil a tvoril striedavo v Čikváskách u Semil a v Turnove. V roku 1988 utrpel ťažký úraz, ktorý mu na osem mesiacov znemožnil tvorivú prácu. Po celý svoj tvorivý život sa venoval maľbe a grafike. Bol mimoriadne sčítaný, poznal dobre odbornú i krásnu literatúru, bol maliar - mysliteľ a filozof. V tvorbe vždy vychádzal zo skutočnosti, z reality a kládol si otázku o zmysle a poriadku zobrazovaného. Narodil sa 7. 8. 1923 v Záhorí u Železného Brodu a zomrel 23. 9. 1999 v Prahe.