sk | cz

Milan Kunc

1944 Praha

Medzinárodne uznávaný český maliar, keramikár, sochár, fotograf a v neposlednej rade i performer Milan Kunc po neukončenom štúdiu na AVU v Prahe (1964–1967) v roku 1969 emigroval a svoje ďalšie umelecké štúdium absolvoval na Staatlichen Kunstakademii v Düsseldorfu (1970–1975) u profesorov Josepha Beuyse a Gerharda Richtera. V roku 1979 založil spolu s Janom Knapom a Petrom Angermannom skupinu NORMAL. Jeho výrazne figuratívne práce sú väčšinou zaraďované do prúdu postmoderného umenia. Autor si však už v 70. rokoch minulého storočia vytvoril vlastný štýl, ktorý svojho času nazval provokatívne ako Trapný realismus a OSTPOP (socialistický realizmus). Dnes je umenie Milan Kunca oceňované širokým spektrom obdivovateľov pre jeho zrozumiteľnosť a vizuálnu atraktívnosť. V 80. rokoch pracoval transavantgardickým spôsobom v Európe a USA, kde počas dlhodobých pobytov nechal svoju tvorbu ovplyvniť tamojšími umeleckými scénami (New York – East Village 1982–1985, Rím 1988–1990). Milan Kunc si počas tvorby osvojil rôzne štýly, ktoré podľa potreby cielene používal. Vo svojom mnohostrannom diele pracoval i s prvkami surrealismu, naivity, pop artu, gýču, socialistického realizmu (OSTPOP), spotrebnej reklamy a používal symboly konzumnej spoločnosti ako nositeľov nových obsahov. Počas pobytu v Nemecku (Kolín nad Rýnom, Düsseldorf) sa dištancoval od nemeckého neoexpresionizmu – Neue Wilde – svojráznym neoklasicizmom, ku ktorému bol priťahovaný počas svojich pobytov v Taliansku. Hlásil sa otvorene k tradičnej maľbe pop artom a gýčom. Nazýval tento štýl popsurrealizmus. V mnohovrstevnatých témach svojich alegorických obrazov sa pohybuje na rozmedzí fantázie a ezoteriky, dotýka sa niekedy i ekológie, kriticky a zároveň s humorom či iróniou komentuje kultúru dnešnej spoločnosti. Milan Kunc dnes patrí k českým umelcom, ktorých tvorba je známa a rešpektovaná po celom svete.Jeho diela sú súčasťou mnohých verejných i súkromných zbierok na celom svete.