sk | cz

Margita Štrbíková

1937 Budapešť Maďarsko