sk | cz

Richard Fremund

1928 - 1969 Praha

V rokoch 1945 - 1949 študoval na AVU v Prahe u V. Pukla a V. Nechleby. Z AVU bol vylúčený, ale ujal sa ho na DAMU profesor Tröster. Scénografiu absolvoval v roku 1954 svojou výpravou k Jiráskovom hre Kolíska pre divadlo DISK v Prahe. V polovici päťdesiatych rokov čerpal z tradícií českého moderného umenia. Očarili ho diela Picassa a Matissa.