sk | cz

Jaroslav Veris (Zamazal)

1900 Vsetín - 1983 Kutná Hora

Český maliar a ilustrátor, ktorý striedavo pôsobil v Prahe a v Paríži. Študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe u profesora Jana Preislera, Vratislava Nechlebu a Karola Krattnera. Štúdijné cesty absolvoval v Rakúsku, Nemecku, Taliansku, Španielsku a vo Francúzsku.