sk | cz

Starožitnosti a zberateľské predmety

Sklo, porcelán, fľaše, knihy, chladné zbrane, akcie, plakety, hodiny, zrkadlá, rádia, písacie stroje, hudobné nástroje, nábytok, interiérové doplnky a iné predmety. (aukcia galérie Genius loci)