sk | cz

Dobročinná aukcia na podporu Ukrajiny

Peniaze z aukcie budú použité výlučne na elimináciu rizík, sociálnu, zdravotnú a humanitárnu pomoc v súvislosti s konfliktom na Ukrajine.