sk | cz

Dobročinná aukcia pre znevýhodnených v kaviarničke U MAMY

Obraz do dobročinnej aukcie NEZIŠTNE venovala výtvarníčka LUCIA RUBELJOVÁ.

 

Projekt: Vybudovanie kaviarničky U MAMY v Považskej Bystrici v bezbariérových priestoroch pre zamestnávanie zraniteľných osôb a ľudí s rôznymi typmi znevýhodnení – zdravotné postihnutie, odchovanci z detských domovov. Veď nikto by sa nemal cítiť zbytočný a odsunutý na okraj spoločnosti. Ďakujeme za podporu a pomoc!